De opmaak en layout van zakelijke brieven

Bij het versturen van een brief aan een bedrijf, relatie of instelling is het belangrijk dat je enkele praktische regels in acht neemt. Er zijn verschillende basiselementen die een brief dient te bevatten en er is een duidelijke structuur in opbouw: afzender en geadresseerde, datum en plaats, onderwerp,  aanhef, eigenlijke inhoud, afsluiting, slotgroet en vermelding van eventuele bijlagen.

Boven in het menu vind je onder het knopje “voorbeelden” meer informatie over de layout van een formele/zakelijke brief met daarbij een beschrijving.

Zakelijke brieven ook met de komst van internet nog altijd belangrijk

Ondanks de komt van het internet worden er dagelijks nog vele zakelijke brieven gestuurd. Denk hierbij aan sollicitatiebrieven,  bevestiging van gemaakte afspraken(contracten),  bezwaarschriften en klachten. Brieven zijn met name handig voor vertrouwelijke informatie of het maken van formele afspraken. Door een brief te ondertekenen krijgt deze tevens rechtsgeldigheid.

Naast de laagdrempelige manier om een mail te sturen zie je toch dat bedrijven vaak de voorkeur hebben voor het versturen van een (ondertekende) brief. Hoewel de hoeveelheid post flink is afgenomen neemt het belang van een brief niet af. Daarnaast kennen zowel de brief per post als per mail dezelfde regels betreft opmaak en layout.